Доставиха нова апаратура за ардинската болница

Гюнер ШЮКРИ

„Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино разполага вече с нова апаратура „Eliza“ за изследване на хормони, туморни маркери и имуноглобулини и нов хематологичен анализатор за 18 показателя и необходимите пособия за изследване (пипети с различни обеми и статив). Модерните апаратури са закупени благодарение на предоставените средства в размер на 6000 лева от Паст-президентите на Ротари клуб-Кърджали инж. Джевдет Адем и Себахатин Гьокче“. Това съобщи управителят на лечебното заведение д-р Гюнер Осман.

От свое име и от името на целия колектив управителят на общинската болница д-р Гюнер Осман и председателят на болничното настоятелство Сезгин Байрям изразиха своята най-искрена благодарност към щедрия и благороден жест на Ротари клуб-Кърджали.