Отново поставят безплатно зъбни силанти на децата в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

За поредна година Министерството на здравеопазването съвместно с Българския зъболекарски съюз за периода от 10 септември до 17 ноември 2018 г. организират мероприятие по профилактика на зъбния кариес на първите постоянни дъвкателни зъби за деца на възраст от 5 до 8 години. Процедурата се нарича Силанизация и е безплатна за всички деца в тази възрастова група, но тя може да бъде получена безплатно само от дентални лекари ангажирани от МЗ с тази национална програма, като за община Ардино изпълнител на тази програма е д-р Сурчев.

Дейността не е обвързана с НЗОК и не е необходимо да се представя здравно-осигурителна книжка.

Кампанията се провежда в съответствие с Националната програма на Министерството на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 години. 

Повече информация относно това какво представлява самата процедура може да се намери на сайта на МЗ  www.oralnaprofilaktika.bg