Oткриха чешма в памет на починалите от родата Бобачлар

Гюнер ШЮКРИ

С мевлид за здраве и берекет бе открита чешма в ардинското село Левци. Тя  е изградена по идея на 80-годишният Фикрет Мурад и съпругата му Зекие Мурад в памет на починалите от родата Бобачлар. Намира се в местността „Ямач“, а водата й извира от стара букова гора.

Местни духовници, водени от имамина на Боровица Шефкед Салибрям четоха знамения (аети) от Свещената книга на мюсюлманите – Корана.

Майстор-готвачът Джелил Ферад от близкото село Брезен приготви два казан кешкек – варени жито с телешко месо

На събитието присъстваше и кметът на община Ардино Ресми Мурад, който е член на същия род.