Полиция и жандармерия пазят селскостопанската реколта в областта от посегателства

Директорът на ОДМВР-Кърджали старши комисар Венцислав Момчилов утвърди подробен план за противодействие на престъпни посегателства върху реколтата през тази година и установяване на извършителите на такъв вид деяния. В охраната по това направление участват около 20 полицаи и 20 жандармеристи на територията на общините Кърджали и Черноочене в смесени и самостоятелни патрули. В останалите РУ на МВР в областта опазването на реколтата е постоянна задача на районните и младши районните полицейски инспектори, полицейските патрулни екипи, служителите на Пътна полиция, а в определени случаи и оперативни работници. В изпълнението на задачата са проведени срещи с представители на частни охранителни фирми, осъществяващи дейност в този отрасъл, за засилване на тяхната бдителност и уточняване на реда за обмен на информация. С ръководители на земеделски кооперации, кметове по места е уточнена организация за охрана на складови бази за съхранение на селскостопанска продукция. Проведени са инструктажи и назначените полски пазачи за координиране начините на взаимодействие.

Периодично в активния селскостопански сезон ще се провеждат специализирани операции за проверка на транспортни средства, превозващи продукция. Специално внимание ще се обръща на извънгабаритната селскостопанска техника и прикачения към нея инвентар. Постоянен акцент в проверките ще бъде и укрепването на товарите с оглед да не се изсипват върху платното за движение и да се създават предпоставки за пътни произшествия.

В районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция ще има засилено полицейско присъствие.

До настоящия момент на територията на ОДМВР-Кърджали няма сигнали и жалби за кражби на селскостопанска продукция.