„Литературна Европа“ и Община Ардино организират национален литературен конкурс

Национален литературен конкурс „Орфеева лира“ организират Международна асамблея „Литературна Европа“ и Общинска администрация – Ардино. Литературното състезание е за нови, непубликувани творби – поезия и белетристика. Ще се приемат до три стихотворения, както и до два разказа или фейлетона с обем до три стандартни страници /по 1800 знака/.

Ще бъдат раздадени следните награди:
l. Три първи награди/за стихове, разкази, фейлетони/ по 200 лв.
2. Три втори награди по 150 лв.
3. Три поощрителни награди по 50 лв.
4. Награда на Кмета на Община Ардино.

Конкурсът е явен и без възрастови ограничения.

Творбите ще се приемат на адрес: billyto@gmail.com
Участниците освен произведенията си, следва да изпращат и трите си имена, пощенски адрес и телефон за връзка. Вписва се и „За конкурса „Орфеева лира“.

Приемането на творбите ще приключи на 31 март 2018 година. Отчитането и връчването на наградите ще се извърши в курортния комплекс „Бели брези“ край Ардино на 24 май същата година по програмата „Майски културни празници“ в община Ардино.

Литературната надпревара ще се проведе под егидата на Кмета на Община Ардино Ресми Мурад.

За справки и информация: тел. 0883 477 529, Христо Станчев.