5 на сто е ръстът на брутния вътрешен продукт в региона

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2018-2020 г.

Междинната оценка, изготвена от „Евроконсултантс България С.А.“ АД, отчита отлични резултати по отношение на инвестициите в подобряване на жизнената среда, транспортната инфраструктура, ВиК-услугите, опазването на околната среда и др. 5 на сто е ръстът на брутния вътрешен продукт в региона, 10 % са новоизградените предприятия, имаме 9 млн евро повече чужди инвестиции и   4 % по-ниска безработица.

Домакин на регионалния съвет бе областният управител на Кърджали Никола Чанев в качеството си на председател на РСР през второто полугодие на 2017-та.

На заседанието бе внесена и обсъдена докладна от кмета на община Ардино Ресми Мурад с искане за реконструкция на междуобластния път Кърджали – Ардино, който е в незадоволително техническо и експлоатационно състояние и се нуждае от основен ремонт. Членовете на съвета подкрепиха предложението за осигуряване на средства.

На форума бяха представени Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България, разработени от екип на БАН и одобрени от индустриалци и академичната общност. Докладът бе на Момчил Караиванов, координатор на Регионалния академичен център на БАН за област Смолян.

В рамките на заседанието бе презентиран проектът за бизнес-трансфери „STOB regions“, изпълняван от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малките и средните предприятия – Пловдив.

Участниците бяха запознати с хора на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Никола Белишки, кмет на Панагюрище, бе избран за заместник-председател на РСР за първото шестмесечие на 2018 г, когато Съветът ще се оглавява от областния управител на Пазарджик.

На форума днес присъстваха представители на области и общини от Южен Централен район, работодателски организации, синдикати и др.