В Кирково се проведе обучение в рамките на Програма за развитие на селските райони

По инициатива на община Кирково и сдружение „Европа в Диалог“ в с.Кирково се проведе обучение в рамките на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Предизвикателства и възможности“.  В срещата участваха повече от 30 земеделски производители. Лектори бяха Изет Шабан и Сабиха Ахмед. На обучителната среща с земеделците бяха разгледани изискванията за директните плащания на производителите, необходимата документация, както институциите и сроковете за подаването на документите.