Третокласниции от Кирково изучиха работата на полицаите и полицейските атрибути

19 деца-доброволци от трети клас на Детското полицейско управление при СУ „Отец Паисий“ в село Кирково участваха в занятие на тема „Полицаи. Пътни полицаи“. Лектори бяха служители от РУ-Кирково – началникът на група „Охранителна полиция“ Веселин Каменов, пътният полицай Красимир Йорданов и учителката Светла Ангелова. Децата получиха снимки на видовете униформи на полицаите и пътните полицаи. Научиха, че пътните полицаи имат задължение да осигуряват безопасността на движението. На учениците бяха показани полицейски автомобил, стоппалка, бадж, радиостанция и останалите атрибути, като беше пояснено за какво служи всеки един от тях. Децата научиха, че за всяко нарушение на ЗДвП се предприемат мерки, предвидено е наказание, а за някои нарушения на децата отговарят техните родители. На следващото занятие учениците ще рисуват различните униформи на полицейските служители.