- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Обновиха три джамии в Ардинско със средства от Дирекция „Вероизповедания“

Гюнер ШЮКРИ

Със средства от Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет на Република България бяха извършени неотложни реставрационни дейности на джамиите в ардинските села Млечино, Долно Прахово и кв. „Диамандово“ към Бял извор.

В Млечино бе реставриран михрабът на местната джамия с изключително архитектурен облицовъчен фаянс от турския град Кютахия. С финансовата помощ на Дирекция „Вероизповедания“ са направени ремонти на покривните конструкции на медресето в Долно Прахово и на помощната сграда към молитвения дом в кв. „Диамандово“. Кметът на община Ардино Ресми Мурад изрази своята благодарност за получената финансова подкрепа от Дирекция „Вероизповедания“.