Menu
Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия свика областният управител
18.10.2017 Екология

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия свика областният управител Никола Чанев с оглед на предстоящия зимен сезон. Представители на общините и териториалните структури в състава на Единната спасителна система докладваха за готовността си да реагират с жива сила и техника при евентуално усложняване на обстановката и риск за сигурността на населението и инфраструктурата.

Службите заявиха, че подготовката върви по график, възложено е зимното поддържане на републиканската и общинската пътна мрежа, разписани са мерки за контрол и графици за дежурства на екипите, създадена е организация за нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, изготвени са планове за действие при нужда от храна, лекарства, извозване на хронично болни, настаняване на бедстващи и пр.

На форума бе обсъдена и степента на изграждане на доброволни формирования по места, обучението и оборудването им с екипировка и техника. „Разчитам на стройна организация при планиране на дейностите и стриктно изпълнение на задълженията, поети от фирмите за зимното поддържане на пътищата “, изтъкна областният управител.

Стана ясно, че в някои от общините процедурите още не са приключили. Чанев обърна внимание върху необходимостта от подобряване на координацията между службите и общините за превенция на риска и обезпечаване на евентуални аварийно-възстановителни работи, както и своевременното подаване на информация, важна за безопасността на хората, животновъдните стопанства и материалната база.

На форума присъстваха представители на общините, ОД на МВР, ПБЗН, ДАНС, ОД „Земеделие“, НЕК, РУО, БЧК, „Пътно управление“, РЗИ, КАТ и др.

Comments are closed
*