Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия свика областният управител

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия свика областният управител Никола Чанев с оглед на предстоящия зимен сезон. Представители на общините и териториалните структури в състава на Единната спасителна система докладваха за готовността си да реагират с жива сила и техника при евентуално усложняване на обстановката и риск за сигурността на населението и инфраструктурата.

Службите заявиха, че подготовката върви по график, възложено е зимното поддържане на републиканската и общинската пътна мрежа, разписани са мерки за контрол и графици за дежурства на екипите, създадена е организация за нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, изготвени са планове за действие при нужда от храна, лекарства, извозване на хронично болни, настаняване на бедстващи и пр.

На форума бе обсъдена и степента на изграждане на доброволни формирования по места, обучението и оборудването им с екипировка и техника. „Разчитам на стройна организация при планиране на дейностите и стриктно изпълнение на задълженията, поети от фирмите за зимното поддържане на пътищата “, изтъкна областният управител.

Стана ясно, че в някои от общините процедурите още не са приключили. Чанев обърна внимание върху необходимостта от подобряване на координацията между службите и общините за превенция на риска и обезпечаване на евентуални аварийно-възстановителни работи, както и своевременното подаване на информация, важна за безопасността на хората, животновъдните стопанства и материалната база.

На форума присъстваха представители на общините, ОД на МВР, ПБЗН, ДАНС, ОД „Земеделие“, НЕК, РУО, БЧК, „Пътно управление“, РЗИ, КАТ и др.