ТУ Габрово ще изготвя проект за уличното осветление в Кърджали

Днес в Община Кърджали се подписа споразумение между общинската фирма ОЧБ и Технически университет Габрово за изготвяне на съвместен проект свързан с уличното осветление в Кърджали.
Екипът на двете институции ще подготви: РАЗРАБОТКА НА ИНОВАТИВНА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛИ, МОНТИРАНИ НА ОЛЕКОТЕН СТЪЛБ С РЕГУЛИРУЕМА РОГАТКА.

Основна цел на проекта е да се разработи иновативна система за интелигентно улично осветление с адаптивно управление на светодиодни осветители, монтирани на олекотен модулен стълб с регулируема рогатка и да се създаде и тества прототип в реална оперативна среда на 2 избрани пилотни улици в областния център град Кърджали – бул. „Тракия” и ул. „Сан Стефано”. Иновативната система за интелигентно улично осветление с адаптивно управление на светодиодни осветители, монтирани на олекотен стълб с регулируема рогатка ще бъде изработена като прототип за пилотни улици в град Кърджали, с които ще се демонстрират възможностите ѝ за постигане на:
– намаляване на консумацията на електрическа енергия за улично осветление и на разходите за нейното заплащане при удовлетворяване на нормените предписания за светлотехническия клас на улицата в следствие на внедряването на LED осветителите с по-висок светлинен добив от съществуващите осветители с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН) и адаптивното управление с намаляване на електрическата енергия за осветяване на улиците при ниска интензивност на движение;
– оптимизиране на разходите за поддръжка на уличното осветление в резултат на използването на олекотени модулни полигонални стълбове с регулируема рогатка, LED осветители с по-голям експлоатационен срок и централизирана система за управление и мониторинг, даваща възможност за автоматизиран контрол на състоянието на осветителните уредби;
– подобреното качество на уличното осветление има пряко положително влияние върху безопасността на хората и транспорта в тъмната част от денонощието, когато стават по-тежките пътно-транспортни произшествия и криминални престъпления [виж референция 11];
– подобряване на естетическата среда на пилотните улици вследствие на значително по-доброто цветопредаване на LED осветителите в сравнение със съществуващите осветители с НЛВН и постигнатите оптимални яркост, равномерност и заслепяване на уличното осветление в резултат на регулируемите геометрични параметри на стълбовете.
Резултатите този проект ще бъдат основа за повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на общините като собственици на уличното осветление в България чрез използване на най-новите и модерни постижения на техническите науки, които се предлагат за първи път в региона на внедряване на прототипа на системата – Община Кърджали.