Засилват контрола върху пазарите за животни

Областната епизоотична комисия заседава днес във връзка с промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които касаят контрола върху пазарите за животни и хуманното отношение към тях. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али.  Участваха представители на БАБХ, РЗИ, ОД на МВР, ПБЗН, РДГ, Гранична полиция и Съюза на ловците и риболовците в България.

Директорът на Агенцията по храните д-р Георги Грозев запозна присъстващите с новите изисквания към пазарите за животни, осъществяването на контрол и организирането на проверки по график, съвместно с общините и представителите на МВР в срок до 20 септември. В област Кърджали няма регламентирани пазари за животни, някогашното тържище в село Мост е закрито от ветеринарните власти, изтъкна Грозев. Членовете на Комисията излязоха с решение промените в Закона,  в частност мерките за превенция и контрол над безпризорно пашуващите домашни животни, да бъдат сведени до знанието на местните власти и да се съблюдава строго налагането на санкции на стопаните.