Oбщина Кирково взима мерки относно питейната вода в село Джерово

Oбщина Кирково взима мерки относно питейната вода в село Джерово, където беше установено, че тя не е годна за пиене. Проверка на РЗИ показа, че във водата, предназначена за питейно-битови цели в Джерово има отчетено наличие на Еколи във водата, както и ентерекоки.

Днес заместник кметовете на Кирково Валентина Димитрова и Тасим Хадживейсал обходиха селото и констатираха, че проблемът е във водохващането.

От общинска администрация Кирково съобщиха, че физическото състояние на извора, откъдето се черпи вода за селото. е разрушено.

В най-кратко време, заедно с ВиК, ще разрешим проблема. Предприемаме хигиенни и противоепидемични мерки, заяви кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.