Обща трудова борса се проведе в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Обща трудова борса, насочена към безработни лица, се проведе в заседателната зала на община Ардино. Работодатели от територията на общината, особено от шивашката промишленост и региона представиха своята дейност и обявиха свободни работни места. Те проведоха лични срещи с търсещите работа безработни лица, които проявяват интерес към техните предложения.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Ардино Росица Чавдарова заяви, че трудовата борса е преминала успешно. „Основната цел на груповото мероприятие е да удовлетворим потребностите на работодателите от работна ръка на местния пазар на труда и възможността безработните лица да намерят подходящата си работа“, заяви  Чавдарова. Тя уточни, че на трудовата борса са разкрити 40свободни работни места от различни браншове.

Гюлджан Шериф от Ардино е безработна от миналата година. Тя сподели, че на трудовата борса е имала възможност да разговаря с много работодатели, които са й предложили подходящо работно място. Изрази благодарността си на трудовите посредници от ДБТ-Ардино, че е успяла да намери своята работа.

58-годишният Гюндуду Ханджиев от Бял извор е от групите в неравностойно положение, регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда. Той отбеляза, че е доволен от срещата с работодателите да бъде включен в подходяща програма и проект за заетост.

Организатор на мероприятието бе екипът на ДБТ в Ардино.

Всички безработни, които не успяха да присъстват на общата трудова борса, могат да посетят Бюрото по труда в Ардино, за да получат подробна информация за обявените работни места на територията на общината.