EVN продължавa техническите дейности от проекта “Живот за царския орел”

EVN България Електроразпределение продължавa техническите дейности от проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), съфинансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на световно застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Проектът “Живот за царския орел” (Life forsafegrid) се реализира в различни райони от Югоизточна България.

До края на 2016 г. в района на общини Тополовград и Елхово са положени 43 км подземни кабелни линии, които заменят над 50 км въздушни електропроводи. Като част от проекта EVN България Електроразпределение изгради и нови специализирани съоръжения, вкл. и нова възлова станция в с. Устрем (общ. Тополовград), 15 нови трафопоста и др. Най-голямото предизвикателство при тази мащабна техническа дейност е трудният терен, което наложи допълнителни мерки като укрепване на изкопите за кабелните линии, както и насипване на склонове покрай р. Тунджа за прокарване на кабелното трасе.

EVN България Електроразпределение изгради и т. нар. ПАС система (нови изолирани проводници по цялата дължина). ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. С нейното въвеждане значително намалява и рискът от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване.

Модерната ПАС система вече е внедрена по проекта в община Харманли. До края на 2015 г. в района беше изградена 15 км от обезопасителната система по въздушен 20-киловолтов електропровод „Българин“. А през 2017 г. в общините Тополовград и Елхово предстои да се изградят близо 30 км от нея.

В община Сливен през 2016 г. EVN България Електроразпределение монтира изолатори на 476 стълба. През 2017 г. монтажът на изолации ще продължи, като приоритетно се изолират най-опасните стълбове, посочени от Българското дружество за защита на птиците.

Техническите мерки на ЕVN България Електроразпределение ще осигурят от една страна безопасност за царския орел, а от друга страна ще се повиши сигурността на доставките на електроенергия за населените места от района.

Проектът на EVN България Електроразпределение е разработен в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN).

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg  или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg.  Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg.