Конкурс за есе за студенти до 29 години организира ЕК в България

Представителството на Европейската комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организират конкурс за студентско есе на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно“. В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години. Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи, а участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените творби. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 07.04. 2017г.

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.
При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:

• придържане към темата на конкурса;
• оригиналност на идеята;
• яснота на структурата и аргументация;
• релевантност на направените заключения.

Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!
Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика.

На регионално ниво Областният информационен център в Кърджали очаква вашите есета на електронен адрес: oic_kardjali@abv.bg .
За първите три места има предвидени награди.

Kardjali.bg