Районна  прокуратура-Кърджали извършва дисциплинарна проверка на прокурор

Административният  ръководител на Районна прокуратура – Кърджали е разпоредил проверка във връзка с установяване на основания за реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо Ч. Чавдаров, заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали.

На 13 март 2017 г., около 8 часа, в гр. Кърджали, в района на бившия Оловно-цинков комбинат, по сигнал, служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ – Кърджали установили, че Ч. Чавдаров в лекия си автомобил „Нисан“ превозвал 38 кг. морунаж, 2 кг. речен кефал и 800 грама бяла риба, оплетени в 50 метра хрилна мрежа. Автомобилът не е специализирано транспортно средство по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност/ЗВД/ и е установено, че рибата е била без декларация за произход. На Ч.Чавдаров бил съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ от служителите на ИАРА – Кърджали. Рибата и мрежата били иззети, като в РУ на МВР – Кърджали Ч. Чавдаров дал писмени обяснения по случая. Той е в отпуск по болест от 20 октомври 2016 г.

След приключването на проверката и в зависимост от резултата й материалите ще бъдат изпратени, на основание чл. 310, ал. 1, вр. чл. 311, т. 3 от Закона за съдебната власт, на прокурорската колегия във ВСС по компетентност, като орган, който единствен може да налага дисциплинарни наказания на административните ръководители и техни заместници.

Пресцентър на Апелативна прокуратура-Пловдив

14 март 2017 г.