Обсъдиха риска от замърсяване на водата от хвостохранилище „Ерма река“

Областният управител Начо Ковачев свика спешна работна среща с ръководителите на „В и К“ ООД, Регионалната здравна инспекция и Басейновата дирекция в Кърджали във връзка с риска от замърсяване на питейната вода от помпените станции на р. Върбица от хвостохранилището  „Ерма река“ – Златоград. По този повод РЗИ забрани превантивно ползването на водата от помпените станции „Бенковски“, Крилатица 1 и 2“, „Фотиново“, „Островец“, Птичар“ и „Загорско“ за пиене и готвене, а „В и К“ излезе с официално съобщение, с което уведоми абонатите си в общините Кирково, Момчилград и Джебел, че водата може да се ползва само за битови нужди, а кметовете трябва да осигурят минерална вода за  училищата, социалните и здравните заведения“. Днес на срещата при областния управител директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев докладва, че изследваните от специалистите проби не показват отклонения от стандарта. „Въпреки това, ще направим повторни тестове, за да защитим здравето на гражданите. И ако резултатитепотвърдят, че показателите са в норма, в сряда ще отменим забраната за консумация на питейна вода“, заяви д-р Кирчев. Според него, опасност за населението няма, но институциите са длъжни да вземат необходимите превантивни мерки.  Паралелно с резултатите от пробите  от кладенците по поречието на Върбица, се чакат и тестовете на сурова речна вода, които се изследват в Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Хасково, каза Васил Пашалиев, главен експерт към Басейнова дирекция.  От своя страна областният управител Ковачев проведе телефонен разговор и поиска от областния управител на Смолян, на чиято територия се намира хвостохранилище „Ерма река“ да бъде упражнен строг контрол и наложени санкции на собственика, ако съоръжението не е в изправност и създава екологични рискове. Междувременно от РИОСВ Смолян излязоха със становище, че заради голямото засушаване през 2016 г р. Ерма е била почти пресъхнала, в резултат на което постъпващия от флотацията хвост не се е разнесъл и се е натрупал като тапа. При настоящото пълноводие водите на реката отмиват пластовете отложен хвост и това предизвиква помътняването. От РИОСВ смятат, че отпадъчните води от флотационната фабрика не са фактор за замърсяването, причината са обилните дъждове, довели до изнасянето на хвост. От инспекцията вече са дали предписания на собственика „Горубсо Златоград“ да се предприемат технически мерки за нормализиране работата на хвостохранилищетои недопускане на залпово замърсяване. Очакванията им са с подобряване на атмосферните условия ситуацията да се успокои.