Светът на паисиевци – свят на технологиите и знанията

Доротея Гълбачева с проект Психодиагностиката в цветовете

Светът на технологиите!

Той е навсякъде около нас. Огледайте се – всичко това, което днес възприемаме като ежедневие, всъщност е една нова епоха в човешката история.

Макар да звучи близко, познато, тривиално, това твърдение всъщност кодира в себе си цялата картина на високотехнологична революция, която изцяло прекрои начина, по който живеем, работим и общуваме. Ако се замислим индивидуалният ни свят – този, който носи всеки един от нас, волно или неволно е докоснат, дори увлечен от титаничната промяна на високите технологии. Те навлизат все повече във всекидневието ни, без тях не може да се развива нито една сфера на човешката дейност, дори трудно си представяме съществуването ни, ако ги няма.

Милица Гечева и Доротея Гълбачева с демонстрация на своя проект – Първо място в категория

Животът днес изисква нов тип мислене, решения и пътища, чертае и догонва ново бъдеще… Сигурно като всеки друг период от човешката история ще има свои върхове, повратни точки, свои герои…

Днес герои на моята статия са млади хора, които срещам всеки ден в училище и на които принадлежибъдещето. Доказват го ежедневните им успехии постиженията им в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Ученическите екипи от СУ „Отец Паисий“ демонстрирахав няколко направления своите знания и умения в сферата на технологиите и разкриха пред всички присъстващи приложението им в основата на различни човешки дейности: здравеопазване, психология, професионално ориентиране, образование, исторически и географски науки.

Марвин Хердман и Бедреттин Бекир с проект Роден край

Компетентно жури в състав: Мехмед Мехмед, Ибрахим Ибрахим, Петър Петров оцени и класира ученическите разработки. По традиция Олимпиадата бе посетена от Цветанка Границка –старши експерт по природни науки и екология,гости и дългогодишни партньори на училището при подготовката на учениците в областта на хардуерните и софтуерните науки.

Ето отличенитепроекти на СУ „Отец Паисий“:

  1. Категория: Мултимедия:
  • Проект „Възлите“: Селен Мехмед Аптилязим и Иван Дамянов Заимов – 6 клас, ръководител: Светла Данаилова Чаушева- 95 т.;
  1. Категория: Приложни програми:
  • Проект „Психодиагностиката в цветове“: Доротея Андреева Гълбачева и Милица Светославова Гечева – 11 клас, ръководител: Светла Илчева- 100 т.;
  • Проект „АсистенТ“: Светослав Росенов Карамуков и Петър Каменов Буров – 11 клас, ръководител: Атанаска Ангелова Мишонова- 98 т.;
  • Проект „Диагностика“: Георги Динков Дичев и Кирил Кирилов Добрев – 10 клас, ръководител: Атанаска Мишонова- 96 т.;
  1. Категория: Мултимедийни приложения:
  • Проект „В света на професиите“: Атанас Иванов Иванов- 11 клас и Любослав Валентинов Карев- 12 клас, ръководител: Мария Иванова Гьошева- 100 т.;
  • Проект „Роден край“: Бедреттин Ирфан Бекир и Марвин Хердман – 11 клас, ръководител: Мария Иванова Гьошева- 95т.;

Любослав Карев и Атанас Иванов с проект В света на професиите

Проектите на учениците и техните ръководители са класирани и предстои да бъдат разгледани и одобрени отНационалната комисия по информационни технологии, с предеседател гл.ас. Емил Келевджиев (Главен асистент в Института по математика и информатика на БАН, председател на националната комисия за провеждане на олимпиади по информатика, ръководител на националния отбор по информатика;).

Иван Дамянов с проект Възлите и Първо място в категория Мултимедия

Използвайки огромния потенциал на компютрите, човек може да създава и твори добро, с различни технологични средства, програми, възможности да превръща в реалност онова късче от съзнанието си, което заема място в необятната земя, наречена въображение.

Мисъл и въображение – две неразделни неща. Въображението зависи от мисълта, но светът на компютрите ни кара да мислим за много неща… Дали за това, колко се е развил човекът, или за нещо друго,той ни показва, чевъображението никога не може да бъде ограничено и поставено в рамки.

Поздравления за създаденото и постигнатото от ученици и учители, представили достойно името паисиевци!

Бъдете „мярка за качество“ (Стив Джобс), бъдете все така иновативни, различни, знаещи!Създавайте, кодирайте, творетедобро от интелект и въображение! Сбъдвайте идеи, мечти, светове!

Звезеделина Гечева