Неджми Али: Производство и предприемачество са основните приоритети на Европа

Nedjmi AliБюджетът на ЕС за 2016 г. – целта е постигане на максимална добавена стойност за европейските граждани. Заетост, производство и предприемачество са основните приоритети, по които е разработен Бюджета на Европейския съюз за следващата година. Това обяви евродепутатът от групата на Алианса на либералите Неджми Али в репортаж на „Евранет +“.

Той бе категоричен, че Европейският парламент трябва да продължи да работи усилено за намаляване на изостаналите плащания по старите задължения и допълни, че очакванията са те да бъдат редуцирани към края на 2016 г. до около 2 млрд. евро. Неджми Али уточни, че финансовата рамка за следващата година предвижда 155 млрд. евро като бюджетни кредити за поети ангажименти и 143.9 млрд. евро разходи в кредити за реални плащания.

„Първоначалното предложение за бюджета беше коригирано от Съвета, като доста от заложените средства бяха орязани в значителна степен. Предложеният от Съвета вариант на бюджет беше разгледан от Парламента, в Комисията по бюджет, и повечето съкращения бяха коригирани в посока възстановяване, дори увеличихме първоначалните предложения на Комисията. При изпълнение на политическите приоритети постигнахме дори по-добър бюджет в сравнение с проекта, който беше предложен от Комисията. Основната част от бюджета, в размер на около почти 70 млрд. евро са ангажименти в подкрепа на икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността.

В направлението на устойчивото развитие на естествените ресурси, където са и секторите на земеделието се насочват почти 62.5 млрд. евро. За сигурност, гражданство и глобална Европа сумите са по-малки, но там процентното увеличение е най-голямо, с оглед на ново създалата се ситуация с бежанската криза и миграционната вълна. Мобилизираните 1.5 млрд. евро в рамките на Инструмента за гъвкавост осигуряват повече средства за хуманитарна помощ, програмата Хоризонт 2020, за иновации и научни технологии, малки и средни предприятия, програмата Еразъм+.

Инициативата за младежка заетост ще продължи да се развива с отделено специално внимание, има специална глава, защото тя е с най-висока степен на споделен политически приоритет и от трите органа, както от Парламента, така също и от Съвета и от Комисията“, посочи българският евродепутат.

Според Неджми Али, Европейският парламент трябва да се стреми към въвеждане на бюджет ориентиран към резултати. „По този начин ще се даде възможност за постигане на максимална добавена стойност за европейските граждани. Мисля, че и в тази връзка ще има не преглед, а цялостно преразглеждане на Многогодишната финансова рамка, която по принцип е 7-годишна и идеята е тя да се намали на 5 години и да има преглед по време на третата година“, допълни Неджми Али. По думите му дебатът в тази посока вече е започнал и новите механизми могат да бъдат въведени в рамките на следващата година.