До края на март земеделците могат да заявят обработваемите земи за оран

oranСелскостопанска техника за обработка на земеделски земи ще осигури за втора поредна година община Момчилград. Земеделски производители, които ще извършват сеитба на едногодишни култури, могат да подадат заявления до края на месец март за изораването на нивите им. Заявленията ще се предоставят на общинска администрация/стая №2, ет.1/.

Със съдействието на община Момчилград през 2014 година бяха изорани над 1 000 дка обработваеми площи. Очаква се тази година интересът да нарасне значително. Условието е стопаните им да не получават субсидии по европейски програми.

От услугата могат да се възползват и наематели, тъй като законът дава право на общините да отдават необработваеми земеделски земи чрез сключване на служебни доброволни споразумения.

doc*Оттук можете да изтеглите Заявление за изораване на нивите на земеделски производители от община Момчилград  

Momchilgrad.bg