Земеделците ще получават плащания само при правно основание за ползване на земите

mg1Директорът на Областна дирекция – Земеделие Йорданка Гочева участва в традиционната среща на община Момчилград с кметовете на населени места. Срещата се проведе с цел да се информират земеделските  производители, че ще получават директни плащания за обработваните от тях земи, само ако имат правно основание за ползването им. Те могат да докажат правното основание за ползване с нотариални актове, решение на общинската служба по земеделие, договори за аренда или за наем, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация и други документи.

mg2Гочева обясни, че собствениците и ползвателите на земеделска земя, които не са подали декларации и заявления по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, трябва да представят такива в Общинската служба по земеделие в Момчилград  до 15 февруари 2015 г.  От своя страна кметовете на населени места поеха ангажимент за изготвянето на графици и да организират разяснителни кампании със земеделските производители от землищата на Общината.

Стана ясно още, че за получаването на субсидии от земеделските производители ще се изисква обработката на поне 5 дка земеделска земя, както и отглеждането на минимум 5 или 10 животни във фермите.

Кметът на община Момчилград Акиф Акиф подчерта, че администрацията ще окаже необходимото съдействие на регистрираните земеделци да преодолеят  административно време и бюрокращина, за да получават повече субсидии.

Момчилград.бг