До 20 януари се отчитат билкозаготвителните пунктове

bilkiРИОСВ–Хасково уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на областите Хасково и Кърджали, че съгласно Закона за лечебните растения  трябва до 20 януари 2015 г. да представят в Инспекцията обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2014г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.

На територията на РИОСВ- Хасково функционират 10 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, с. Константиново общ. Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и пет в Любимец. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.

Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране. Към настоящия момент в Регионалната инспекция е подадена само една справка. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.