Момчилград предлага облекчени процедури за инвеститори Сподели

investitoriРедица административни облекчения, които максимално да ускорят реализирането на инвестиционни намерения на територията на община Момчилград, са заложени в новата проекто наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В. Тя ще бъде внесена за гласуване на следващото заседание на Oбщинския съвет.

Зам.-кметът по строителството и еврофондовете инж. Севдалин Огнянов съобщи, че заложените мерки в проекто наредбата са в съответствие с основните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност. Той добави, че с влизането в сила на промените правомощията на общината за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите ще се увеличи значително.

Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В включват индивидуално административно обслужване в съкратени срокове, предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.

По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, кметът може да извършва продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет. Въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

Инж. Огнянов заключи, че община Момчилград очаква предложения на гражданите относно насърчаване на инвестиционните намерения, които евентуално да бъдат вписани в новата наредба.

Както е известно, кметът Акиф Акиф изрази готовност за компромиси от страна на община Момчилград за разкриването на нови работни места за местното население, което да съживи целия регион.

Сред основните приоритети на община Момчилград за следващите години са откриване на фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и завод за преработка на меса, които биха насърчили овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството.

Проекто наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Момчилград и издаване на сертификати клас  можете да изтеглите от ТУК

Momchilgrad.bg