Приключи декларирането на данък печалба от фирмите

nap_kardjali_250На 31 март изтече срокът  за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО. В офиса на НАП в Кърджали  са приети 3 244 декларации. И през тази година от приходната агенция тук отчитат значително повишаване на използването на алтернативните начини за подаване на формулярите.  1 632 от декларациите на корпоративни клиенти са подадени по Интернет, което представлява 50,30 %  ръст в използването на тази услуга.

„Кампанията приключи спокойно. В края на работния ден нямаше чакащи клиенти пред гишетата на офиса. Бе създадена необходимата организация за спокоен финал на данъчната кампания за подаване на декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Ще напомня, че следващия важен срок е 30 април за деклариране на доходи от физически лица получени през 2013 година. Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   2014 г. по електронен път, могат да ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.“, съобщи директорът на офиса на НАП в Кърджали г-жа Елван Гюркаш.

Данни на приходната администрация тук сочат, че най-високия платен данък от корпоративен клиент е в размер на 76 420 лв. получен от упражняване на дейност в областта на търговията с машини и части за тях. В топ 5 влизат и две фирми, занимаващи се със строителство на електрически съоръжения и с производство на пластмасови изделия – с платен данък от по 58 000 лв.  57 220 лв. данък е платил корпоративен клиент упражняващ дейност в областта на трудовото посредничество, следван от строителна фирма с данък от 50 000 лв.