Земеделски производители от ЮЦБ са взели 67 кредита за над 29 млн. лева

seminar-plovdiv-1Земеделски производители от Южна Централна България са получили 67 облекчени кредита от търговските банки общо за над 29 млн. лв. за реализиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Заемите с облекчени условия са обезпечени със средства от Националния гаранционен фонд (НГФ) в общ размер на над 23 млн. лв. Това стана ясно по време на семинар за журналисти от Южна Централна България, който се проведе в Пловдив. В рамките на семинара се проведе лекция за разясняване практиките на НГФ и предоставяне на обобщена информация за региона.

В Южна Централна България най-много са облекчените заеми, отпуснати на бенефициентите от Пловдивска област – 34, обясни Диана Дукова, главен експерт „Връзки с наредители и бенефициенти” в НГФ. Земеделските производители от област Пазарджик са взели 17 кредита с подкрепата на НГФ.

В Кърджалийска област Фондът е обезпечил 7 кредита на стойност над 1,7 млн. лева, а в област Хасково те са 6 за повече от 2,6 млн. лв.  „Повечето гаранции, издадени от Фонда в тези области, са по проекти,  за чиято реализация са ползвани кредити до 200 000 лева“, посочи експертът на НГФ. За Смолянска област има 3 кредита на стойност над 1,3 млн. лв.

seminar-plovdiv-2„Фондът издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80% от размера на заема“, обясни Дукова и допълни, че максималната стойност на гаранцията е 3 млн. лв. От старта на Гаранционната схема в началото на 2013 г. Фондът е издал гаранции на общо 259 бенефициенти и по този начин е подкрепил отпускането на кредити в размер на 109 млн. лева, каза още тя.

От Гаранционната схема напълно безплатно могат да се възползват бенефициенти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по ПРСР. Всички земеделски производители, които имат одобрени проекти по някоя от тези три мерки, могат да кандидатстват за получаване на финансиране по Схемата до септември 2015 г. и да получат кредити с по-ниски от стандартните лихви, като са освободени от такси и комисиони.

seminar-plovdiv-3В рамките на кампанията за популяризиране на Схемата по проект на Министерството на земеделието и храните е предвидено да се проведат общо 55 информационни срещи из цялата страна. В Южна Централна България се проведоха 10 информационни срещи с общо 256 участници, които бяха запознати с начина на прилагане на Гаранционната схема по ПРСР.

По време на семинара журналистите имаха възможност да се запознаят с „добра практика” по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на земеделския производител Верка Давчева от село Тополово, община Асеновград. Тя е изпълнила проект за закупуване на нова земеделска техника и трактор с прикачен инвентар за засаждане на нови лозови насъждения. За реализацията на проекта Верка Давчева е ползвала кредит, подкрепен с  гаранция от НГФ.