Разясниха на кметовете в Момчилград подпомагането на земеделците

mg-zemedelie1Подготовката за предстоящата кампания за прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани разясниха пред кметовете на населени места в Момчилград специалисти от Областна дирекция „Земеделие” и ДФЗ. На дискусията присъстваха шефът на главна дирекция „Аграрно развитие” Марин Стоянов, началникът на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” Андриан Янев и началникът на общинска служба „Земеделие” Ерсин Юмер.

Основен акцент в срещата бяха новостите около директните плащания и схемите за подпомагане през 2014 г. Специалистите от областна дирекция „Земеделие” разясниха условията за кандидатстване за подпомагане по схемата за национални доплащания. Тя подпомага тютюнопроизводителите, получили премии за изкупен тютюн за реколта 2007, 2008 и 2009.  За да получи подпомагане по тази схема кандидатът трябва да бъде регистриран земеделски стопанин, да декларира за подпомагане минимум 1 декар земеделска площ и/или селскостопанските животни, които отглежда, независимо от техния вид и брой.

Шефът на главна дирекция „Аграрно развитие” Марин Стоянов обясни, че за 2014 г. няма да бъдат приети нови кандидати за агроекологични плащания. „Вероятно ще бъдат подпомогнати реалните тютюнопроизводители, които не получават средства от т.нар. референтен период”, каза още той.

Фермери, които обработват до 300 дка, ще получават по-голяма субсидия от бюджета на Схемата за директни плащания, уточни Ерсин Юмер, началник на общинска служба „Земеделие”.

mg-zemedelie2Друга новост е Схемата за преразпределително плащане, която определя по-високо единни плащане на хектар за първите 30 хектара на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.

Значително повишаване на плащанията ще има за стопани, отглеждащи крави с бозаещи телета.  С предимство за ползването на мери и пасища се очаква да бъдат реалните животновъди. Все още обаче окончателните критерии не са уточнени.

Това означава, че един фермер трябва да притежава и да отглежда животни, за да получава субсидии за притежаване и поддържане на земя в добро екологично и земеделско състояние.

Припомняме, че община Момчилград още през м.г. предложи земеделци, които реално отглеждат животни или обработват земи, да бъдат с предимство при предоставянето на земи от Общинския поземлен фонд за кандидатстване по Европейски програми.

Земеделието има нужда от съживяване и ясно конкретизирани реформи, които не само да насърчават производителите, но и да осигурят икономически растеж. Идеята на община Момчилград е даде толеранс и предимство на истински животновъди и производители на селскостопански продукти, обясни тогава градоначалникът Акиф Акиф

За управлението и стопанисването на общинската собственост в Момчилград вече ще се грижи общинско предприятие. Новото дружество „Общински дейности – Момчилград” ЕООД ще осъществява самостоятелна стопанска дейност и ще се занимава с организиране и извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на селскостопански животни, са още част от дейността на предприятието.

Momchilgrad.bg