XII Областен математически турнир в Кърджали

За дванадесети пореден път на 17 ноември 2012 г. Регионален инспектират по образованието-Кърджали, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Съюз на математиците в България- секция Кърджали организират областен математически турнир. Състезанието е под патронажа на Областния управител Иванка Таушанова, а председател на организационния комитет е кмета на община Кърджали- инж. Хасан Азис.

За участие в турнира са подали заявка 1012 ученици от всички общини на област Кърджали, както и голям брой от различни училища на общините Димитровград, Хасково и Смолян. За пръв път в турнира ще вземат участие и ученици от Сливен и Пловдив. Състезанието е за ученици от 3 до 12 клас и ще се проведе в СОУ „П. Р. Славейков” за учениците от 3 до 11 клас и в СОУ „Отец Паисий”- за учениците от12 клас. Темата за всеки клас се състои от тест с 6 въпроса с избираем отговор и една задача за стандартно решаване. Тя ще бъде изготвена от екип, под ръководството на проф. Сава Гроздев от БАН, който е и председател на журито за участниците от 3 до 11 клас.

Журито за участниците от 12 клас се председателства от доц. Манев- зам. декан на ФМИ на ПУ, проф. Васил Милушев от ПУ „Паисий Хилендарски” и проф. Капралов- ръководител на катедра математика на Технически университет- Габрово. На участниците от 12 клас, събрали съответен брой точки се признава отлична оценка за прием в четирите специалности на ФМИ към ПУ „Паисий Хилендарски”, в ТУ- Габрово, както и за специалностите стопанско управление, туризъм, екология и начална педагогика на филиал «Любен Каравелов», град Кърджали.

Обявяването на резултатите и награждаването на призьорите ще бъдат от 15.00 часа в актовата дала на СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кърджали.

Пожелаваме успех на всички участници!