Архив за 2 септември 2020

  • Шахматът обединява хората02.09.2020

    Шахматът обединява хората

    Гюнер ШЮКРИ От името на настоятелството на Народно читалище „Родопска искра 1921“  председателят му Юксел Исмаил изказва своите искрени  благодарности...